Нийслэлийн Соёл, урлагийн салбарт 2019 онд хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын ажил

Ажлын нэр Гүйцэтгэл
1 Гандантэгчилэн хийдийн өргөтгөлийн барилга, 1080 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ Гандантэгчилэн хийдийн өргөтгөлийн барилгын ажил дуусаж 2019 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр улсын комисс хүлээн авсан.
2 Үндэсний номын сангийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ Үндэсний номын сангийн барилгын ажлын төсөвт өртөг 6.9 тербум төгрөгөөр нэмэгдэх шаардлагатай болж нэмэгдэх төсвийг 2020 оны улсын төсөвт тусгасан, барилга угсралтын ажил 75 хувийн гүйцэтгэлтэй.
3 Дүүргийн соёлын ордны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/ Сонгинохайрхан дүүргийн 850 хүний суудал бүхий Соёлын ордны барилгын ажил 2019 онд эхэлж ажлын хуваарийн дагуу тус оны хэрэгжилт 100 хувь хэрэгжсэн
4 Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын санд орчин үеийн сандартад нийцсэн RFID технологийг нэвтрүүлэх, салбар номын сангийн засвар, тохижилтын ажил УХНТНС-ндд RFID тоног төхөөрөмжийг 2019 оны 12 дугаар сард нийлүүлэн ажиллаа
5 Соёлын ордны барилга /850 хүний суудал БНД, 1 дүгээр хороо/ Багануур дүүргийн 850 хүний суудал бүхий Соёлын ордны барилгын ажил 2019 онд эхэлж ажлын хуваарийн дагуу тус оны хэрэгжилт 100 хувь хэрэгжсэн
6 Нийслэлийн Соёлын төв өргөөний дээврийн засвар Нийслэлийн Соёлын төв өргөөний дээврийн засварын ажил бүрэн хэрэгжиж дууссан.