Skip to content

НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР НЬ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЯВУУЛСАН УЛСЫН ҮЗЛЭГТ АМЖИЛТТАЙ ДҮГНҮҮЛЛЭЭ.

Тус газар нь  “Улсын үзлэг явуулах тухай” МУ-ын Засгийн газрын 2019 оны 150 дугаар тогтоол, МУ-ын ерөнхий сайдыэн 2019 оны 46 дугаар захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын  2019 оны А/518 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж 2019 оны 10 дугаар сарын 16-18-ны өдрүүдэд Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг явагдаж дууссан. Архивын ерөнхий газрын улсын ахлах байцаагчийн 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 07/16 дугаарын дүгнэлтээр 93 хувь буюу “А” үнэлгээтэй дүгнэгдэж цаашид үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх  заавар, зөвлөмжийг авч ажиллалаа.

Сүүлд нэмэгдсэн

Видео

Санал асуулга

Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын үйл ажиллагаа танд нээлттэй байна уу?

View Results

Loading ... Loading ...