УРИЛГА

Ковидгүй зуны төлөө уриатайгаар Хотын соёл” аяныг хэрэгжүүлэх дараах ажлуудад санал ирүүлэхийг урьж байна.

  1. Хулдаасан хэвлэлийн самбарын түрээс

Санал хүлээж авах эцсийн хугацаа 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 18:00 цаг хүртэл.

Хүргүүлэх газар: Нийслэлийн Соёл, урлагийн газарт биеэр, эсхүл info@nsug.ub.gov.mn цахим хуудсаар ирүүлнэ.