Нийслэлийн Соёл, урлагийн салбарын бүртгэл, мэдээллийн цахим санг бүрдүүлэх төслийн хүрээнд бүтээв.