Соёлын ордны эрхэм зорилго.         

Соёлын  талаар төрөөс баримтлах  бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, соёл урлагийг  сурталчилах, түгээн дэлгэрүүлэх орон нутгийн онцлогт тохирсон соёл урлагийн бүтээгдэхүүнийг шинэлэг менежментээр зах зээлд борлуулах ажлыг   үр ашигтай зохион байгуулах

Соёлын ордон нь ССАЖЯ, НСУГ, Дүүргийн Засаг даргын эрхлэх  асуудлын хүрээнд Соёл урлагийн үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллага  юм

 Тус байгууллага нь дараах статусаар хуулийн хүрээнд ажил үйлчилгээ явуулдаг.

Манай соёлын ордон нь нийт 37 хүний бүрэлдэхүүнтэй.Үүнээс эмэгтэй 21, эрэгтэй 16, мэргэжлийн уран бүтээлч 37 багш ажилтан ажиллаж байна. Манай хамт олон “Соёл урлагийг бүтээлч сэтгэлгээгээр, ажлын хариуцлагыг үүргээ ухамсарлахаас эхлүүлье” зорилтын түвшинд ажиллагсдын мэдлэг чадварыг дээшүүлэхэд анхаарал хандуулан хүн бүр ажлын төлөвлөгөөтэй сар улирал болгон дүгнүүлэх зарчмаар ажиллаж байна.Соёлын ордон нь 2013 оны  урлаг соёлын ажлын төлөвлөгөөт арга хэмжээ, үйл ажиллагаа 186 ба цаг үеийн болон захиалгат үзвэр үйлчилгээ иргэд хөдөлмөрчдөд хүргэн ажиллаж байна. Заал танхим, өрөө тасалгааны тохижилт үйлчилгээнд анхаарч үйлчлүүлэгчид болон суралцагчдын эрэлт, хэрэгцээ, хөгжих, сэтгэл ханамжтай үйлчлүүлэх, соёлын мэдээлэл тухайн цаг үед нь авах нөхцлийг өөрсдийн нөөц бололцоогоор бүрдүүлэн ажилладаг.Манай байгууллагын үйл ажиллагаанд Их зохиолч Д.Нацагдоржийн нэрэмжит нийтийн номын сан ажиллаж, иргэд хөдөлмөрчдөд нэг дороос интернетийн бүх төрлийн үйлчилгээ үзүүлж, өдөрт 30-80 ирцэд 50-60 ном олголт хийгддэг. 2009 оноос орон нутаг судлах танхимаар иргэдэд үйлчилж сард давхардсан тоогоор 30 гаруй үзэгчдийг хамруулан ажилладаг. Цаашид үзмэр  баяжилт, дэглэлтийг сайжруулах орон нутгийн музейн түвшинд хүргэх асуудлыг шийдвэрлүүлэх шаардлагатай байна.Соёлын ордонд нийт 10 төрлийн хөгжүүлэх сургалт  хичээллэж 2 ээлжээр өдөрт 30 гаруй хүүхэд хамрагдаж байна. Тус ордон нь үзэгчдийн 1 танхимаар 300 үзэгчийн суудлаар үйлчилж үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Цаашид соёлын ордноор  үйлчлүүлэх үйлчлүүлэгчдийн хамрах хүрээг өргөтгөн соёл урлагийн чиглэлээр хүүхэд багачуудын хөгжих төлөвшихөд нь хөрөнгө оруулалт хийж, соёл урлагийн мэдрэмжийг дээшлүүлэх, нийтийн соёлыг дээшлүүлэх соён гэгээрүүлэх ажлыг бүх нийтийн хэрэг болгоход иргэн бүр байгууллага аж ахуйн нэгж хамт олны  оролцоог идэвхижүүлэн нэмэгдүүлэх шинэлэг олон ажлуудыг хамтран зохион байгуулахад анхаарч байна. Соёл урлагийн чиглэлээр соёлын ордноос уламжлал болгон зохион байгуулдаг арга хэмжээнүүдээс гадна, урлагийн гадны тоглолт, кино зэрэг шинэ үзвэр, үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх түүнчлэн иргэд рүү чиглэсэн бүтээлч ажлуудыг үзэгчдэд хүргэдэг юм. Нийтийн соёлыг дээшүүлэх ажлын хүрээнд “Бид гар санаа нийлсэн эвсэг бүтээлч хамт олон”  уриалгын дор иргэд хөдөлмөрчдөд үйлчилж байна.Манай байгууллага хамт олон нь иргэдийн итгэл хүлээсэн тэднийг хөгжүүлэх, стресс тайлах, мэдээлэл авах, соёл урлагаар сэтгэл ханамжтай үйлчлүүлэх, хүмүүжүүлэх, дэмжих, сургахын төлөө ажилладаг орчин үеийн соёл урлагийн байгууллагын уран бүтээлчид, ажилтанууд юм.

Recommended Posts