Skip to content

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 84 жилийн ой өнөөдөр тохиож байна.

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын 84 жилийн ой өнөөдөр тохиож байна.

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1937 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 12 дугаар хурлаар батлагдсан “Улаанбаатар хотыг захирах яамны дүрэм”-ийн 4 дүгээр бүлэгт Ардын соёл, боловсролын хэлтэс байхаар тогтоож, уг хэлтэст клуб, улаан булангийн байцаагчийн орон тоо бий болсноор Улаанбаатар хотын захиргаанд соёлын ажил хариуцсан бүтэц, орон тоо бий болж, Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын анхны эх үүсвэр тавигдсан түүхтэй.

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар нь байгуулагдсан цагаасаа эхлэн иргэдийн нийтийн соёлыг дээшлүүлэх, хот суурин газарт амьдрах соёлд төлөвшүүлэх, урлагийн олон төрөл зүйлийг хөгжүүлэх, соёл урлагийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бодлого, үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн 84 хаврыг үджээ.

Энэ байгууллагаар овоглож, ажил амьдралаа холбосон үе үеийн удирдлага, ажилтан албан хаагч, хамт олон, ахмад уран бүтээлчид та бүхэнд 84 жилийн ойн мэндийг өргөн дэвшүүлье.