Skip to content

“КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР /КОВИД-19/-ААС СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТҮР ЖУРАМ”-ЫН ХҮРЭЭНД БЭЛТГЭЛ АЖИЛ ХАНГУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАЛАА

Улсын Онцгой комиссын даргын 2021 оны 18 дугаар тушаалаар батлагдсан “Коронавируст халдвар /ковид-19/-аас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам”-ын хүрээнд бэлтгэл ажил хангуулах, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах, тусгай нөхцөл шаардлагыг хангуулах чиглэлээр Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Кинотеатр, Музей, Театр, Чуулга, Соёлын ордон, Соёл, урлагийн сургалт явуулдаг ААНБ, Сүм, хийдэд коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх түр журмын дагуу бэлтгэл ажил хангагдсан эсэхэд 2021 оны 02 дугаар сарын 24, 25-ны өдрүүдэд хяналт тавьж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх заавар зөвлөгөөг өгч ажиллаа.