2024 онд соёл, урлагийн үйл ажиллагаанд хамтран ажиллах санал авч байна.

Соёлын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлд хамтран ажиллах байгууллагуудын саналыг 2024 оны 01 сарын 26-ны өдөр хүртэл дараах чиглэлүүдээр хүлээн авна. Үүнд:

  • Соёл, урлагийн тоглолт үйл ажиллагааны зохион байгуулалт;
  • Лед дэлгэц, тоног төхөөрөмжийн түрээс;
  • Эх бэлтгэл, хэвлэлтийн ажлын зохион байгуулалт;
  • Асар, майхан сандал, эд хэрэглэлийн түрээс;
  • Соён гэгээрүүлэх нөлөөллийн үйл ажиллагаа;
  • Цахим контент, видео шторк бүтээх;

Хамтран ажиллах хүсэлтийн анкетийг ЭНД дарж татаж авна уу