Skip to content

“БИ ЖЕНДЭРИЙН ХЭВШМЭЛ ОЙЛГОЛТЫН ЭСРЭГ БАЙНА” АЯНД НЭГДЛЭЭ

Монгол цэргийн өдөр 3 сарын 18-ныг тохиолдуулан Жендэрийн үндэсний хороо, Үндэсний статистикийн хорооны хамтарсан “Монгол Улсын эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн дундаж наслалтын зөрүүтэй байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс” судалгааны үр дүнд суурилан явуулж буй “Жендэрийн хэвшмэл ойлголтын эсрэг – Би байна” уриатай аянд нэгдэж байна.
Жендэрийн тогтсон хэвшмэл буруу ойлголт, тэгш бус байдал, ялгаварлан гадуурхалтын эсрэг, бүгдээрээ адил тэгш эрх, үүрэг оролцоотой нийгмийг бүтээхийн төлөө хамтдаа нэгдье