Skip to content

ТОНОГ, ТӨХӨӨРӨМЖИЙН НЭГДСЭН СУДАЛГАА

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын харьяа байгууллагууд болон нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн урлагийн байгууллага, хувийн хэвшлийн эвeнт заал, танхимуудын тоног төхөөрөмжийн нэгдсэн судалгааг гаргахаар боллоо.

Энэхүү судалгаагаар одоо ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал, цаашид ашиглах боломжтой болон боломжгүй, шинэчлэх шаардлагатай жагсаалтыг гаргаснаар нэгдсэн мэдээллийн сантай болох юм.

Мөн цаашид олон нийтэд чанартай уран бүтээл хүргэх үүднээс шаардлагад нийцсэн тоног төхөөрөмжтэй байх, түүн дээр ажиллах мэргэжлийн инжeнeрүүдийг бэлтгэх, аливаа арга хэмжээний үeэр ам, гар барихгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх зорилготой.