Skip to content

УРИЛГА

Ковидгүй зуны төлөө уриатайгаар Хотын соёл” аяныг хэрэгжүүлэх дараах ажлуудад санал ирүүлэхийг урьж байна.

  1. “Хотын соёлын тухай” цуврал бичил нэвтрүүлэг
  2. Хотын соёлд уриалах 2D контент
  3. “Хотын соёлын тухай” цуврал эргэцүүлэмж нэвтрүүлэг
  4. “Хотын соёлын тухай” подкаст нэвтрүүлэг
  5. Хэвлэл /А3, Автобус, Автомашин дээрхи хэвлэл, хулдаасан хэвлэл/
  6. Хулдаасан хэвлэл байршуулалт, тогтоолт, буулгалт

Санал хүлээж авах эцсийн хугацаа 2021 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл.

Хүргүүлэх газар: Нийслэлийн Соёл, урлагийн газарт биеэр, эсхүл info@nsug.ub.gov.mn цахим хуудсаар ирүүлнэ.