Нийслэл хотоос соёлын талаар баримталж буй бодлогыг иргэд, олон нийтэд сурталчилж, иргэдийн нийтийн соёлыг дээшлүүлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг бүх нийтийн хэрэг болгох зорилготой “Хотын соёл” аяны хүрээнд оюутан, залуучуудын дунд богино хэмжээний видео контентийн уралдааныг зарлаж байна.

Оюутан, залуучууд та бүхнийг уралдаанд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна!

Соёлтой хотод хамтдаа амьдарцгаая!

Recommended Posts