Хан-Уул дүүргийн соёлын ордон товч танилцуулга

Хан-Уул дүүргийн Соёлын төв 1936 онд анх Ажилчин залуусын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх клуб хэлбэрээр Ажилчны Районд “Довийн дов” хэмээх газар байгуулагдаж үндэс суурь нь тавигдсан, үүний дараа албан ёсоор “Ажилчны театр” нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаад “Ажилчны Соёлын ордон” нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн ажилласан байна. Анх “Ажилчны театр”-ыг тухайн үед олзлогдсон японы цэргүүдээр одоогийн байгаа байршилд бариулсан байна. Үүний дараагаар 1986 онд их засварт орж 2 давхар болгон өргөтгөсөн байна. Тухайн үед “-“Ажилчны Соёл”-ын ордон нь нийт 130 гаруй хүний бүрэлдхүүнтэй Монголын анхны томоохон Соёл урлагийн байгууллагуудын нэг байсан төдийгүй Монгол улсын Соёл урлагийн салбарын олон арван алдар цуутнууд тус ордоноос төрөн гарсан байдаг. Ингээд 1990 оноос хойш “Хан-Уул Соёлын төв” нэртэйгээр одоог хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус Соёлын төв нь 2004 оныг хүртэл Улсын үйлдвэрийн төсөвт байгууллага хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаад 2004 оноос Хан-Уул Соёл менежментийн багт шилжиж 2008 оны 8 дугаар сарыг дуустал үйл ажиллагаагаа менежментийн гэрээний дагуу явуулсан бөгөөд тус менежментийн баг гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй улмаас Нийслэлийн Өмч хувьчлах коммиссын 2008 оны 9- р сарын 26-ны 88 тоот тогтоолоор менежментийн гэрээ цуцлагдаж улсын үйлдвэрийн төсөвт байгууллага болсон.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Comments are closed for this article!