Сонгинохайрхан дүүргийн Жаргалант тосгоны соёлын ордон

Соёлын ордон нь 1977 онд Улаанбаатар хотын Партизаны сангийн аж ахуйн харъяанд Монгол улсын гэгээрлийн Сайдын 1977-08-16-ны өдрийн 100 дугаар тоот тушаалаар “ Ажилчны клуб ” нэртэйгээр анх байгуулагдсан. Үйл ажиллагаа явуулж байгаад 1987 онд Соёлын төв шинээр баригдан өргөжжээ. Соёлын ордон нь байгуулагдсан цагаасаа ард иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, тэдэнд урлаг соёлоор үйлчлэх, уралдаан тэмцээн зохион байгуулах зэрэг бүхий л ажлыг нийгмийн бүх үе шатанд чанартай сайн хийж ирсэн.

Соёлын ордон нь өнөөдөр Р.Мөнхсүрэн захиралтай нийт 15 ажилчдын бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Бид жилдээ хороо тосгоны нийт иргэд, албан байгууллага, бүх аж ахуйн нэгж хэсгүүдийг хамарсан 15000 гаруй иргэдэд хүрч үйлчилж үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Төрөл бүрийн цэнгүүн, бүжиг, караоке, АХА болон спортын уралдаан тэмцээн, урлагийн тоглолтууд, өдөрлөг, үзүүлэн сурталчилгаа, кино үзвэр гэх мэт урлаг соёлын үйл ажиллагааны бүх төрөл хэлбэрийг ашиглан ажиллаж байна.

Соёлын ордон нь Жи-Си-Эс төрийн бус байгууллагатай хамтран ард иргэд, хүүхэд залуучуудад номын сангаар үйлчлэх соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, жилд давхардсан тоогоор 2000 гаруй хүнд хүрч үйлчилдэг. Соёлын ордны номын сан нь 3000 орчим номын фондтой үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Recommended Posts