Улаанбаатар хотын  музей

 

Музейн анхны суурь 1956 онд “Улаанбаатар хотын түүхийн үзэсгэлэн” нэртэйгээр байгуулагджээ. Үзэсгэлэнг анх 1956 оны 7-р сарын 9-нд нээхэд Улаанбаатар хотын захиргааны дарга Ламжав үг хэлж тууз хайчилсан бөгөөд Намын Төв хорооны дарга Дамба оролцсон байна. Үзэсгэлэнг анх байгуулах үед даргаар Рагчаасүрэн, коминдатаар Даш гэсэн хоёр хүний орон тоотойгоор ажиллаж эхэлжээ.

МАХН-ын Төв хорооны Улс төрийн товчооны 1960 оны 4-р сарын 11-ний өдрийн 106-р тогтоолоор “Хотын түүхийн үзэсгэлэн”-г “Улаанбаатар хотын Түүх, Шинэчлэн байгуулалтын музей” болгон өргөтгөн зохион байгуулсан.

Музейн нэр хүнд, байр суурийг нийгэмд бэхжүүлэх зорилгоор “музейн нэрийг өөрчлөх тухай” саналыг холбогдох газруудад уламжилснаар Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 157 дугаар тогтоолоор тус музейн нэрийг “Улаанбаатар хотын музей” гэж өөрчилсөн.

Музей бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалтын хувьд захирал, бүртгэл мэдээллийн санч-дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, эрдэм шинжилгээний ажилтан – тайлбарлагч, сан хөмрөгч, зохион байгуулагч, нягтлан бодогч, үйлчлэгч, дөрвөн  жижүүр нийт 12 орон тоотойгоор ажиллаж байна.

Recommended Posts